1) retrace a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 2) enrage a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 3) have a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 4) negative a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 5) stripe a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 6) misbehave a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 7) thrive a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 8) microwave a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 9) active   a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 10) plume a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 11) judge a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 12) entrance a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 13) revenge a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 14) confidence a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/

6.5 Jobs of Silent-E 2

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?