Създаване на по-добри уроци по-бързо
Вярно: рождена дата, имени дни, конни състезания, струнни инструменти, есенни дни, кожени панталони, студени нощи, особени случаи, утринна гимнастика, лунна пътека, Грешно: рожденна дата, именни дни, коженни поли, есена утрин, съненна девойка, особенна случка, писменна работа,

Правопис на прилагателни имена

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо