I can play and dance., Alex can run and kick a ball., Sara can swim and read a book., Monkey can climb and eat bananas.,

Academy stars 1. Unit 5. Can + and

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?