1) FAÇA A SOMA E ACHE O RESULTADO a) 5 b) 10 c) 3 d) 12 e) 1 f) 7 2) FAÇA A SOMA E ACHE O RESULTADO a) 5 b) 2 c) 8 d) 3 e) 6 f) 1 3) FAÇA A SOMA E ACHE O RESULTADO a) 2 b) 3 c) 7 d) 6 e) 8 f) 10 4) FAÇA A SOMA E ACHE O RESULTADO a) 5 b) 6 c) 9 d) 4 e) 8 f) 15 5) FAÇA A SOMA E ACHE O RESULTADO a) 4 b) 6 c) 2 d) 3 e) 7 f) 8 6) FAÇA A SOMA E ACHE O RESULTADO a) 7 b) 10 c) 8 d) 4 e) 5 f) 9 7) FAÇA A SOMA E ACHE O RESULTADO a) 6 b) 9 c) 8 d) 4 e) 3 f) 2 8) FAÇA A SOMA E ACHE O RESULTADO a) 4 b) 9 c) 3 d) 5 e) 10 f) 7

Atividade Soma com frutas

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?