Създаване на по-добри уроци по-бързо
Правилни: книжка, градски, дръжка, връзка, бобче, сладки, ореховки, Ежко Бежко, таралежче, жабче, врабче, Неправилни: книшка, гратски, дръшка, връска, бопче, слатки, орехофки, Ешко Бешко, таралешче, жапче, врапче,

Правопис на съгласните звукове

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо