Създаване на по-добри уроци по-бързо
Правилни: книжка, градски, дръжка, връзка, бобче, сладки, ореховки, Ежко Бежко, таралежче, жабче, врабче, Неправилни: книшка, гратски, дръшка, връска, бопче, слатки, орехофки, Ешко Бешко, таралешче, жапче, врапче,

Правопис на съгласните звукове

от

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо