След потопа хората заживели щастливо, но скоро забравили за Бога. Някои от тях решили да направят ____ до небето, за да се прославят. Те направили това от ____ и Бог не харесал тяхното дело. Той разбъркал ____, на които говорели, и те вече не могли да се разбират. Така строежът на кулата спрял, а хората се разпръснали по земята и заживели в различни ____, според езиците си. Кулата е наречена ____, по името на града, в който започнал строежа ѝ.

Тема 3.4 Божията справедливост. Вавилонската кула, 3 клас

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?