t, T, Tt, t , Tt, t, b, b, b, Bb, Bb, B, f, f, f, Ff, Ff, F.

Wk 1 t,b,f Fluency Cards

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?