Слонът е голям, а мухата е ____. През деня е светло, през нощта е ____. Водата е студена, а чаят е ____. Памукът е мек, а камъкът е ____. Перото е леко, а куфарът е ____. Охлювът е бавен, а заекът е ____. Детето е ниско, а бащата е ____. Майката е млада, а бабата е ____. Иво е здрав, а Симо кашля и е ____. Басейнът е плитък, а морето е ____.

Коя е липсващата дума?

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?