Чувам звук "Р": , , , , , , , , , , Не чувам звук "Р": , , , , , , , , , ,

Открий звук "Р" - игра на логопед София Вълнеева

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?