1 - one, 2 - two, 3 - three, 4 - four, 5 - five, 6 - six, 7 - seven, 8 - eight, 9 - nine, 10 - ten, 11 - eleven, 12 - twelve, 13 - thirteen, 14 - fourteen, 15 - fifteen, 16 - sixteen, 17 - seventeen, 18 - eighteen, 19 - nineteen, 20 - twenty.

Numbers 1-20

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?