1) quit 2) romp 3) fond 4) Chuck 5) pond 6) fish 7) rock 8) jump 9) best 10) hand 11) limp 12) raft 13) gift 14) lost 15) left 16) tent 17) camp 18) tilt 19) film 20) milk 21) ramp 22) last 23) sand 24) bend 25) west 26) list 27) ump 28) cast 29) damp 30) test 31) shelf 32) theft 33) hunt 34) band 35) felt 36) loft 37) tint 38) nest 39) pump 40) rust 41) Boom! 42) Boom! 43) Boom! 44) Boom!

3.1 Open the Box Boom!

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?