Създаване на по-добри уроци по-бързо
Correct: зелено, умен, страхлив, ароматен, добър, смел, морски, зимен, пухкав, Incorrect: маса, вълшебник, бягам, птичка, готвя, дума,

Прилагателни имена

Табло

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо