Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) съществително име a) женя се b) жена c) женен 2) прилагателно име a) мъж b) усмихнат c) смее се 3) прилагателно име a) смее се b) бебе c) весело 4) съществително име a) вкусен b) голям c) картоф 5) глагол a) разхождат се b) семейство c) красиви 6) съществително име a) вълшебни b) истории c) разказва 7) глагол a) плува b) риба c) морска 8) прилагателно име a) домат b) червен c) зеленчук 9) глагол a) шеговит b) шегува се c) шега 10) съществително име a) лист b) есенен c) златист 11) прилагателно име a) едър b) елен c) рога 12) глагол a) гледа b) овца c) бяла 13) прилагателно име a) изненада b) кутия c) затворена 14) прилагателно име a) часовник b) скъп c) секунди 15) глагол a) остър b) нож c) реже

Части на речта

Табло

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо