12 - 2 + 10 =, 10 - 2 + 8 =, 15 - 8 + 7 =, 8 - 5 + 3 =, 7 - 5 + 2 =, 20 - 1 + 19 =, 16 - 15 + 1 =, 3 - 2 + 1 =, 6 - 3 + 3 =, 14 - 3 + 11 =,

numberss

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?