Създаване на по-добри уроци по-бързо
Вярно : 10 000 = 100 стотици, 1 хиляда = 1 000 единици, Числото 99 999 е петцифрено число., Всяко число се получава, като към предходното се прибави 1., 58 799 + 1 = 58 800, 89 999 + 1 = 90 000, Неизвестен умалител намираме, като от умаляемото се извади разликата., Крива затворена линия наричаме окръжност., , 3 789 000 < 3 889 000, Грешно: Кръгът е и окръжност, Равнобедреният триъгълник има 3 равни страни, Квадратът има 3 равни страни., Правоъгълникът има 3 прави ъгли и един остър ъгъл., 1 милион = 1 милиард , 10 000 – 100 = 1000 , 99 999 000 > 99 999 999, В числото 12 345 цифрата на единиците е 4 ., Най-малкото петцифрено число е 99 999., 367 896 = 367 869, Числото сто хиляди е седемцифрено число.,

Вярно или грешно - Математика - 4.клас

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо