Създаване на по-добри уроци по-бързо
Quattro - Quanto fa 2+2?, Sei - Quanto fa 1+5?, Nove - Quanto fa 3+6?, Otto - Quanto fa 1+7,

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо