Създаване на по-добри уроци по-бързо
Изречения - Съставени са от думи и изразяват завършена мисъл., Въпросителни изречения - С тях можем да попитаме за нещо., Съобщителни изречения - С тях се съобщава нещо. Завършват с точка., Звукове - Изговаряме ги и ги чуваме., Букви - Четем и пишем с тях., Думи - Състоят се от звукове и букви. Назовават нещо - имат определено значение., Гласни - Делят се на тесни и широки., Съгласни - Делят се на звучни и беззвучни., Ударена сричка - Сричка, която се изразява с по-голяма сила, Текст - Съставен е от свързани изречения.,

Български език дефиниции

от

Табло

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо