1) How many balls are shown in the picture? a) 3 b) 5 c) 8 2) How many birds are on the branch? a) 2 b) 7 c) 3 3) How many items do you see? a) 0 b) 4 c) 10 4) How many beads? a) 6 b) 9 c) 8 5) How many dogs are in the yard? a) 2 b) 1 c) 7 6) How many fruits do you see? a) 8 b) 4 c) 10 7) How many cups of tea do you see? a) 6 b) 9 c) 0 8) How many cars do you see? a) 3 b) 7 c) 1 9) How many toys do you see? a) 9 b) 4 c) 3 10) How many flowers do you see? a) 7 b) 2 c) 10

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?