He is happy., She is eating breakfast., Grandpa was a great footballer., They've got a new fridge., She likes pop music., Jim went to the supermarket..

Go getter 2. Unit 8.3. Make questions

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?