Създаване на по-добри уроци по-бързо
всичко,което се е случила назад във времето - минало , следи от човешка дейност - източници , надписи върху камък, книги  и др. - писмени източници, сечива,оръжия,украшения и др. - материални източници , 100 години - 1 век , 1000 години - хилядолетие ,

Миналото и неговите източници 3 клас

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо