Correct: bad, bag, bip, tab, rib, cub, tub, rob, rub, box, bat, bot, bop, bun, Incorrect: hud, dud, dad, dot, dun, dug, dig, mod, nod, cud, fud, rod, rid, dan,

Barton 2.4 find b

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?