rubber, pen, pencil, book, notebook, bag, desk, ruler, pencil case,

Super Minds 1 (Lesson1)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?