Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Вярно! a) Къде живее Дядо Коледа? b) Къде живее Дядо Коледа. c) Каде живее Дядо Коледа? 2) Грешно! a) Дядо Коледа има елени. b) Колко елена има Дядо Коледа? c) Колко елена има дядо Коледа? 3) Кое е въпросителното изречение? a) Исках точно този подарък за Коледа! b) Искам подарък за Коледа. c) Искаш ли подарък за Коледа? 4) усмивка a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 5) плете a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 6) правоъгълник a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 7) чертая a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 8) чертеж a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 9) красив a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 10) студено a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 11) сънуват a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 12) картина a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 13) ароматен a) съществително име b) прилагателно име c) глагол

Части на речта

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо