Създаване на по-добри уроци по-бързо
Таралежът има бодли, а рибата има [люспи]. , Момчето има сестра, момичето има [брат]., В училище има ученици, в университета има [студенти]., Маса, направена от стъкло, наричаме [стъклена]., Мъжът може да бъде цар, а жената може да бъде [царица]., Този, който поправя обувките, наричаме [обущар]., Шофьорът управлява автобуса, а пилотът управлява [самолета]., Дъждът пада надолу, а пушекът се издига [нагоре]., С ръцете хвърляме, с краката [ритаме]., Фурната загрява, хладилникът [охлажда]..

Прочети, помисли и попълни

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо