Таралежът има бодли, а рибата има ____. Момчето има сестра, момичето има ____. В училище има ученици, в университета има ____. Маса, направена от стъкло, наричаме ____. Мъжът може да бъде цар, а жената може да бъде ____. Този, който поправя обувките, наричаме ____. Шофьорът управлява автобуса, а пилотът управлява ____. Дъждът пада надолу, а пушекът се издига ____. С ръцете хвърляме, с краката ____. Фурната загрява, хладилникът ____.

Прочети, помисли и попълни

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?