Open Syllable Words: go, so, no, me, we, hi, he, be, Closed Syllable Words: not, trip, flop, men, hit, map, hen, crop,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?