ea: sea, meat, tea, eat, ee: green, seed, feet, bee,

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?