chair, Teacher, book, Pen, Pencil, Read, Write, Listen,

Pre Entry Matching Pairs Classroom Language

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?