These dogs are small., Those dogs are big., These dogs are big., Those dogs are small..

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?