fork, born, horn, storm, cord, orbit, inform, export, forget, scorch,

(or) R-controlled vowel

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?