Hello! Nice to meet you!, What's your name?, My name's Ali. , Hello Ali! How do you spell that?, It's A L I, What's your name?, My name's Sara., How do you spell that?, It's S A R A, Nice to meet you Sara. ,

2. Pre-Entry Greetings

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?