Numbers 1-5 Smart Junior 1

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?