NO Digraphs: not, did, jet, fed, rag, fit, mad, rat, set, top, cap, lid, lip, fix, sun, Digraphs: rich, quick, wish, path, pack, lock, rush, chin, thick, whip, quack, with, moth, which, chop,

Wilson 1.1-1.2 Word Sort

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?