They ____ sisters It ____ my pet I ____ 10 years old He ____ my grandfather We ____ big You ____ my uncle

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?