Създаване на по-добри уроци по-бързо
монитор, мишка, компютър, алгоритъм, клавиатура, команди, програма, инструкции, икона, приложения, интернет, камера, мекрафон,

Компютърно моделииране

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо