7+11 - 18, 14-3 - 11, 9+4 - 13, 7-2 - 5, 11+14 - 25, 33-7 - 26,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?