1) A B C D ___ a) F b) E c) J d) H 2) J ___ L M N a) K b) O c) H d) I 3) Q R S __ U V a) X b) P c) T d) A 4) W X Y __ a) L b) S c) A d) Z 5) What letter comes after G? a) H b) F c) P d) Y 6) What letter is between O and Q? a) R b) N c) P d) D 7) How many letters are there in the English alphabet? a) 23 b) 31 c) 20 d) 26

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?