34 - 2 tens and 14 units, 76 - 6 tens and 16 units, 84 - 7 tens and 14 units, 55 - 4 tens and 15 units, 63 - 5 tens and 13 units, 92 - 8 tens and 12 units, 39 - 2 tens and 19 units, 28 - 1 ten and 18 units,

maths - renaming 2

от Анонимен

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?