Feelings: angry, bored, happy, sad, tired, Traits of character: friendly, funny, helpful, intelligent, kind,

Feeling vs traits of character

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?