How are you?, My dog has puppies. , He is very tall., Are you okay?, You look very nice today., Is that your dad?, What do you like to eat?, The car is red., I love my bike..

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?