Odd Numbers: 119, 303, 9865, 49, 2015, 2311, Even Numbers: 116, 32, 504, 2810, 618, 14,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?