School - A building that housed students, Shop - A place where you buy food, Church - A place where people worship,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?