Coals - To Make the Fire, Coal Pot - To place the coals, Matches - To light the fire, Kerosene Oil - The agent to light the fire, Green Breadfruit - For roasting,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?