1) Write the ratio to compare these quantities. a) 2:1 b) 1:2 c) 22:1 2) Reduce the ratio 4:2to its lowest form. a) 5:1 b) 4:3 c) 2:1 3) What is the ratio of green pencils to blue pencils? a) 3:5 b) 3:2 c) 5:2 4) What is the fraction of this shape? a) 3/4 b) 1/4 c) 2/4 5) What is the fraction of orange balls to blue balls? a) 2/4 b) 4/1 c) 22/1

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?