red, blue, cyan, green, white, magenta, yellow.

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?