gob - lin, rab - bit, pic - nic, muf - fin,

Orton-Gillingham: VCCV (no schwa 2)

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?