dress, jacket, shirt, shoes, skirt, socks, trousers, T-shirt,

Academy Stars 1. Unit 8. Vocabulary. Match

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?