The cat can nab the rat., Jan has a fan., Dad is a man., Sam can gab and gab., Dad sat., The cab has gas., The rat ran., The cat had a nap., The man has a van., The hat is tan.,

SPIRE Level 1 Matching

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?