bell, ball, owl, snail, hail, apple, people, ankle, school, whale, bull, oval, tall, angle, smile, pool, call, mail, fall, tool.

Final /l/ Words

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?