1) I __________doing gymnastics a) like b) likes 2) We___________playing volleyball a) like b) likes 3) They __________playing chess a) like b) likes 4) He____________skateboarding a) like b) likes 5) She __________playing basketball a) like b) likes 6) I _____________fishing (-) a) don't like b) doesn't like 7) We ______playing chess (-) a) don't like b) doesn't like 8) They ______playing volleyball (-) a) don't like b) doesn't like 9) He ______________taking photos (-) a) don't like b) doesn't like 10) She _______________reading comics (-) a) don't like b) doesn't like

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?