1) read .... a) comics b) photos 2) take .... a) basketball b) photos 3) play .... a) photos b) basketball 4) play.... a) volleyball b) gymnastics 5) do .... a) gymnastics b) chess 6) play .... a) comics b) chess 7) play chess a) False b) True 8) take photos a) True b) False 9) play football a) False b) True 10) play volleyball a) False b) True 11) skateboard a) False b) True 12) skateboard a) False b) True 13) fly a kite a) False b) True 14) fly .... a) chess b) a kite

FF 3 Unit 2 Choose the correct word

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?